Стоматолог София

Хирургия

В дентална клиника д – р Цонев можете да се възползвате от следните услуги:

» Ескстракция на зъби

» Ретинирани и полуретинирани мъдреци

» Фрактурирани корени

» Спиране на локални кръвоизливи

» Кюретажи, промивки, антибиотични лечения

По време на манипулациите се използват атравматични методи на работа, световно известни анестетици, както и индивидуален подход към всеки един пациент.