Стоматолог София

Имплантология

» Имплантологията е област от денталната медицина целяща възстановяването на липсващи зъбни структури чрез поставянето на имплант. За целта е необходима консултация със стоматолог, както и обсъждането на възможния план на лечение.

» Дентален кабинет д – р Цонев е отворен към всякакви въпроси касаещи Вашето здраве.

"Нека Ви накараме да се усмихнете!"